image

Korišćenjem dodatnih opcija možete prilagoditi ADSL servis svojim konkretnim potrebama i time svoje Internet prisustvo učiniti još kvalitetnijim. Posebna pogodnost je što izmenu paketa i tarifnih modela određujete sami, u zavisnosti od trenutnih zahteva za Internet kapacitetima.

 

Fiksna IP adresa

Fiksna IP adresa omogućava da mreža vašeg računara bude vidljiva i prepoznatljiva na Internetu. Takođe, da bi vam obezbedio pristup zaštićenim serverima, administrator od vas može tražiti da se "prijavite" sa svojom fiksnom IP adresom.

 

Extra Bandwidth za VPN, Voice ili Gaming saobraćaj

Ova opcija vam obezbeđuje garantovani protok za željeni tip saobraćaja, u okviru izabrane brzine. Pored toga što ne podleže agregaciji, karakterističnoj za ADSL servis, izabrani tip saobraćaja će biti prioritizovan u odnosu na druge tipove saobraćaja koje istovremeno ostvarujete.

 

Dinamički DNS

Ova usluga vam omogućava da se Internet domen veže za vaš računar koji ima dinamičku, odnosno promenljivu IP (Internet Protokol) adresu. Ova usluga je idealna ukoliko želite da na svom kućnom računaru postavite web prezentaciju, file server ili da preko jedinstvenog identifikatora, pristupite kućnom računaru sa bilo koje tačke na Internetu.

Korišćenjem ove usluge aktivirate poddomen u okviru domena eunetddns.net (npr imepoddomena.eunetddns.net), usluga korišćenja dinamičkog DNS servisa je besplatna.

Podeli stranu:
Dodatne opcije
Novosti
28. apr.
15:02

Obaveštenje o prekidu saobraćaja zbog radova u mreži Telekoma Srbija više...

27. apr.
10:10

Obaveštenje o prekidu saobraćaja zbog radova u mreži Telekoma Srbija više...