image

Da biste pristupili Vašem mailbox-u iz inostranstva, sve što Vam treba je internet nalog na nekom lokalnom provajderu u inostranstvu i običan mail program.

Neophodno je da podesite Vaš mail program na sledeći način:

Incoming mail server: pop3.eunet.rs
Outgoing mail server: outgoing mail server Vašeg lokalnog provajdera; (konsultujte njihovu Tehničku Podršku)
Account name: Vas username 
Password: Vaš password 

Kada na ovaj način podesite Vaš mail program, bez problema ćete moći da čitate poštu sa Vašeg naloga, kao i da šaljete poštu. 

Prispelu poštu takođe možete da pogledate i preko weba pomoću našeg servisa Webmail

Podeli stranu:
Pristup iz inostranstva
Novosti
14. dec.
13:54

Obaveštenje o prekidu saobraćaja zbog radova u mreži Telekoma Srbija više...

14. dec.
13:51

Obaveštenje o prekidu saobraćaja zbog radova u mreži Telekoma Srbija više...