Internet Business Forum - Palić 2012

petak, 26. oktobar 2012. 14:35

Pomerite granice vašeg poslovanja

U svečanoj sali male Gostione na Paliću, 23. oktobra 2012. godine, održan je  Internet Business Forum na kome su predstavljena napredna rešenja za ekonomično i uspešno polovanje. Okupljeni privrednici su mogli da se uvere u kvalitet naših naprednih servisa kroz 3 predavanja:

  • Napredna komunikaciona rešenja za uspešnije poslovanje - Vladimir Miletić, Corporate Sales Director
  • VoIP objedinjene komunikacije/Demonstracija - Dejan Kurel, VoIP Technical Manager
  • Case Study - AD Prehrambena industrija "Aleva" - Radivoj Rokvic, Technical Director Aleva & Đurađ Uzelac, Regional NOC Manager for Vojvodina

 
Vladimir Miletić je predstavio MPLS - najnapredniji servis  za bezbedan prenos podataka. MPLS omogućava jednostavno povezivanje više lokacija u jedan mrežni sistem, čime povećava efikasnost upravljanja aplikacijama i brzinu prenosa podataka. Predstavljen je i novi servis EUnetMPLS 3G koji omogućava korisnicima da sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme i sa bilo kog uređaja (telefon, tablet ili računar), pristupaju svojim servisima i aplikacijama (bazama  podataka, CRM - programu za vođenje klijenata, kompanijskoj dokumentaciji, email serveru itd.). Pristup podacima je jednostavan kao da se nalazite u lokalnoj mreži svoje kompanije, uz garanciju potpune bezbednosti podataka i privatnosti.
 
Prezentaciju naprednih rešenja za komunikaciju i uštede koje je moguće ostvariti upotrebom VoIP tehnologije predstavio je Dejan Kurel, VoIP tehnički menadžer iz YUneta. Okupljeni privrednici su se uverili u kvalitet naših naprednih servisa za poslovanje kroz studiju slučaja kompanije Aleva. Studiju  su predstavili Radivoj Rokvić, tehnički direktor Aleve i Đurađ Uzelac, regionalni NOC menadžer YUneta.


© 2017 Yunet International. All rights reserved.