Dopunski zahtevi - Razvoj softverskih rešenja

Dopunski zahtevi korisnika koji podrazumevaju izmene, dopune i prilagođavanja funkcionalnosti programa specifičnim zahtevima korisnika se posebno razmatraju i dogovaraju između korisnika i YUnet-a, odnosno PS.IT-a.

Oslanjajući se na bogato iskustvo svojih stručnjaka, YUnet i PS.IT  se bave razvojem softverskih rešenja u skladu sa potrebama konkretnih klijenata.

Poslovna rešenja bazirana na MPP platformi

Edicija "Mali poslovni programi" je koncipirana tako da u velikoj meri dozvoljava dogradnju i prilagođavanje funkcionalnosti potrebama konkretnog korisnika kroz:

  • Prilagođavanje štampe izveštaja i dokumenta
  • Izradu dodatnih izveštaja u skladu sa specifičnim potrebama korisnika
  • Izradu dodatnih funkcionalnosti i opcija
  • Izradu novih softverskih modula koji svojom funkcionalnošću pokrivaju određeni specifični segment poslovanja ili specifični način rada a ponašaju se kao integralni deo softverskog paketa MPP
  • Razvoj i implementaciju informacionog sistema baziranog na platfomi MPP

Razvoj novih rešenja

Pored softverskih rešenja baziranih na MPP platformi, bavimo se projektovanjem, razvojem i implementacijom softverskih sistema i aplikacija za poslovne primene. Ovakva rešenja obuhvataju:

  • računovodstvene i poslovne informaicone sisteme
  • dokumentacione sisteme
  • internet aplikacije
  • CD izdanja

Za više informacija  obratite se službi korporativne prodaje YUnet-a na telefon: 011/330 56 90 ili na e-mail

© 2017 Yunet International. All rights reserved.