Licenciranje programa

Softverski paket "Mali poslovni programi" verzija 2 licencira se po principu periodičnog iznajmljivanja. Period licenciranja je godinu dana (od prvog dana sledećeg meseca od datuma uplate). Plaćanje se vrši unapred za period od godinu dana.

Po isteku perioda licenciranja, korisnik može produžiti licencu ili odustati od korišćenja programa.  Ako odustane od korišćenja programa, korisnik ima pravo da zadrži jednu instaliranu instancu programa radi pregleda unetih podataka ali nema pravo unosa novih podataka u program.  Korisnik može u toku rada zaključiti da su mu potrebni još neki segmenti programa. U tom slučaju svoj paket može proširiti  sa dodatnim modulima uz doplatu.   Korisnik može u toku eksploatacije programa preći na viši nivo licenciranja (na skuplji paket) uz doplatu.

Prilikom nabavke programa korisnik sa YUnet-om sklapa ugovor o licenciranju na godinu dana, pri čemu se plaćanje licence vrši unapred za godinu dana.

Kada korisnik prvi put nabavlja program, plaćanje godišnje licence vrši se po cenovniku za prvu godinu korišćenja programa. Obnova godišnje licence vrši se po cenovniku za narednu godinu korišćenja, s tim da se obnova mora izvršiti pre isteka licence za tekući period korišćenja. Ukoliko korisnik obnovu licence vrši nakon isteka godišnje licence programa, plaćanje pretplate za narednih godinu dana vrši se po cenovniku za prvu godinu korišćenja.

 Korisnik može da ostvari POPUSTE po sledećem osnovama:

  • Ako se opredeli za kompletan paket ostvaruje pravo na 10% popusta,
  • Svako preduzeće ili agencija osnovano u periodu od šest meseci pre datuma kupovine ostvaruje popust od 50% za prvu godinu pretplate.

 

© 2017 Yunet International. All rights reserved.