Mali poslovni programi 2

Mali poslovni programi 2 (MPP2) je kolekcija softverskih modula koji se bave različitim segmentima poslovanja, a koji se mogu integrisati u jedinstven poslovni sistem.

Mali poslovni programi 2 je direktan naslednik grupe modula Mali poslovni programi 1 koja je tokom nekoliko godina na tržištu uživala status najprodavanijeg softvera.

Segmenti poslovanja koji su pokriveni softverskim paketom Mali poslovni programi su:  

Pored modula koji se mogu koristiti samostalno ili u paketu, korisniku su na raspolaganju dodatni moduli koji proširuju funkcionalnost postojećih modula:

  • Obračun kompenzacije – Kompenzacija – dodatak na modul za Finansijsko knjigovodstvo
  • Evidencija proizvodnje – dodatak na modul za robno-materijalno knjigovodstvo
  • Evidencija proizvodnje ugostitelja – Šank lista – dodatak na modul za robno-materijalno knjigovodstvo
  • Štampa fiskalnih isečaka – Kasa – dodatak na modul za Fakturisanje i obračun PDV
  • Vođenje maloprodaje – Maloprodaja – dodatak na modul za Fakturisanje i obračun PDV

 

© 2017 Yunet International. All rights reserved.