Moduli

KONTO – modul za finansijsko računovodstvo

Program za finansijsko računovodstvo - Konto omogućava efikasno vođenje poslovnih knjiga za jednog ili više privrednih subjekata.

 Modul je namenjen:

 • Svim preduzećima koja vode dvojno knjigovodstvo.
 • Knjigovođama i knjigovodstvenim agencijama, jer imaju mogućnost vođenja poslovnih knjiga za neograničen broj privrednih subjekata.


KAL – modul za robno-materijalno knjigovodstvo

Kal je program namenjen robno-materijalnom knjigovodstvu, tj. vođenju evidencije o stanju i promenama robe, materijala i gotovih proizvoda 

Modul je namenjen:

 • Knjigovođama i knjigovodstvenim agencijama, koje za svoje klijente vrše usluge evidencije robno-materijalnog knjigovodstva.
 • Preduzećima koja samostalno vode evidenciju o stanju i promenama robe i materijala.


AVANS – modul za fakturisanje i vođenje PDV evidencije

Avans je program koji omogućava izradu propisanih finansijskih dokumenata, vođenje knjiga primljenih i izdatih računa, obračunavanje PDV-a i vođenje poreske evidencije.

Modul je namenjen:

 • Knjigovođama i knjigovodstvenim agencijama koje za svoje klijente vode poresku evidenciju i obračunavaju PDV.
 • Svim preduzećima, koja su od 1.1.2005. PDV obveznici, bez obzira da li poresku evidinciju vode sami, ili za njih to radi neka agencija.


SALDO – modul za evidenciju platnog prometa i blagajne

Saldo je program namenjen vođenju evidencije platnog prometa na tekućim računima jednog ili više preduzeća, kao i vođenju prometa u blagajnama preduzeća.

Modul je namenjen:

 • Preduzećima koja žele da u svakom trenutku imaju razumljive informacije o svom finansijskom stanju na računima poslovih banaka kao i finansijsko stanje u svim blagajnama koje preduzeće vodi,
 • Preduzećima koja žele da samostalno vode evidenciju o stanju i promenama finansijskog stanja u blagajnama kao i na računima poslovnih banaka.


POLIS – modul za vođenje osnovnih sredstava

Polis je program namenjen vođenju osnovnih sredstava. Omogućava evidenciju poslovnih promena koje za posledicu imaju izmenu količine i vrednosti osnovnog sredstva.

Modul je namenjen:

 • Knjigovođama i knjigovodstvenim agencijama, koje svojim klijentima vode poslovne knjige i evidenciju osnovnih sredstava.
 • Preduzećima koja samostalno vode evidenciju o stanju osnovnih sredstava.


TOTAL S – modul za obračun zarada i naknada

Total S je program PS.IT-a za obračun zarada, naknada i drugih primanja u koji su ugrađene godine iskustva u razvoju ovih vrsta programa.

Program je razvijan na osnovu uvida u proces rada velikog broja preduzeća i agencija kao i na osnovu sugestija korisnika.

POGON – modul za vođenje prozvodnje

Pogon je program namenjen za praćenje proizvodnje u preduzećima koja samostalno obavljaju ovu delatnost i dokumentuju procese u toku proizvodnje. Obuhvata dva modula: Međumagacinsko poslovanje i Proizvodnja, a oslanja se i na modul za Robno-materijalno knjigovodstvo – Kal

Modul je namenjen:

 • Knjigovođama i knjigovodstvenim agencijama, koje za svoje klijente vrše usluge evidencije pogonskog knjigovodstva.
 • Preduzećima koja samostalno vode proizvodnju.


KAMATA – modul za obračun kamate

Program Kamata omogućava brz i efikasan obračun kamata.

Modul je namenjen:

 • Knjigovođama i knjigovodstvenim agencijama koje za svoje klijente vrše obračun kamata.
 • Svim preduzećima, advokatskim kancelarijama kao osnovno sredstvo za brz i efikasan obračun kamata.


VOZILA – modul za evidenciju vozila

Program Vozila je softverski paket omogućava evidentiranje i praćenje vozila preko putnih naloga 

Modul je namenjen:

 • Preduzećima koja raspolažu svojim voznim parkom.


LAGER – modul za magacinsko poslovanje

Modul za magacinsko poslovanje Lager omogućava količinsko praćenje stanja u magacinu kroz set izveštaja i generisanje magacinskih dokumenata. 

Modul je namenjen:

 •  Svim preduzećima koja imaju magacine i koja samostalno vode količinsku evidenciju ulaza i izlaza arikala po magacinima


PERSONAL – modul za upravljanje ljudskim resursima

Upravljanje ljudskim resurima se danas smatra jednim od najvažnijih segmenata upravljanja preduzećem i nije više u fokusu interesovanja samo najvećih kompanija.

Softversko rešenje PS.IT-a za upravljanje ljudskim resursima je savremeno  rešenje bazirano na dugogodišnjem iskustvu u razvoju softvera za obračun zarada i naknada i na uvidu u izazove sa kojima se u segmentu upravljanja ljudskim resursima susreću preduzeća u svakodnevnom radu. Uzimajući u obzir da su potrebe, prioriteti i ciljevi različitih preduzeća bitno različiti, softver je koncipiran tako da obezbedi fleksibilnost prilikom uvođenja i sklabilnost u periodu eksploatacije.


Dodatni moduli

Dodatni moduli su moduli koji se u svom funkcionisanju oslanjaju na neki drugi modul iz edicije MPP2.  Oni omogućavaju da standarna funkcionalnost nekog drugog modula bude proširena dodatnom funkcionalnošću, koja se obično odnosi na neki specifični segment poslovanja.  Dodatni modul ne može da funkcioniše samostalno bez modula čiju funkcionalnost proširuje i obično  njegova funkcionalnost, odvojena od modula čiju funkcionalnost proširuje, nema praktične koristi.

 • Dodatni modul za obračun kompenzacije – Kompenzacija
 • Dodatni modul za štampanje fiskalnog računa – Kasa
 • Dodatni modul za vođenje maloprodaje – Maloprodaja
 • Dodatni modul za evidenciju proizvodnje
 • Dodatni modul za vođenje prostog knjigovodstva

Za više informacija  obratite se službi korporativne prodaje YUnet-a na telefon: 011/330 56 90 ili na e-mail

© 2017 Yunet International. All rights reserved.