VPN MPLS

Geografski udaljene lokacije u jedinstvenoj lokalnoj mreži


Povežite sve poslovne jedinice kompanije u kvalitetni i sigurni sistem


MPLS servis omogućava jednostavno povezivanje više lokacija vaše kompanije u jedan mrežni sistem - lokalnu mrežu (LAN). Nije važno koji tip mrežne opreme koristite, nije važno koliko su poslovnice udaljene, jedini preduslov je da ste naš korisnik ili da imate želju da to postanete. Najnoviji sistem za prenos podataka, MPLS (Multi Protocol Label Switching) je najsavremeniji i najnapredniji vid VPN protokola objedinjen u jedinstvenom MPLS servisu. Grupom naših MPLS servisa obuhvaćeni su svi napredni VPN servisi (L3VPN).


Odaberite brzinu uz maksimalnu sigurnost


Ovim naprednim rešenjem, kompletan protok informacija odvija se na našoj infrastrukturi i potpuno je izmešten sa Interneta. Na taj način brzina i protok informacija ostaje nepromenjena, nema zagušenja u saobraćaju, i ne postoji rizik od neovlašćenog upada u sistem.


Smanjite troškove, eliminišite brige


Uvođenjem MPLS servisa, smanjuju se troškovi nabavke opreme namenjene VPN sistemima i nema značajnih promena na infrastrukturi prilikom instalacije i implementacije. Konfiguracija opreme vrši se kod provajdera, pa su korisnici i toga pošteđeni.


Idealno rešenje za kompanije sa više lokacija poslovanja

MPLS servisi su idealani za veliki broj poslovnih korisnika, bez obzira na delatnost, infrastrukturnu razvijenost, broj poslovnih jedinica i njihovu geografsku udaljenost.


Iskoristite prednosti MPLS sistema, budite ispred konkurencije!

MPLS servisi omogućavaju korišćenje IT sistema sa značajno smanjenim slabjenjima brzina prenosa podataka, dok sa druge strane zadržava mogućnost "inženjeringa saobraćaja" i kontrole resursa.

Uvođenjem MPLS servisa, povećava se efikasnost upravljanja aplikacijama i brzine prenosa podataka između različitih lokacija. U sferi buma aplikacija za obradu i prenos podataka, glasa i slike, MPLS je trenutno jedini sistem koji odgovara većini zahteva za fleksibilnim, brzim i jednostavnim upravljanjem i prenosom. Funkcijom MPLS-a, odnosno prioritizacije mrežnog saobraćaja, administratorima mreže je omogućeno da definišu koje aplikacije/podaci će primarno biti obrađivane, tj. kakav saobraćaj će u mreži imati prioritet u odnosu na ostali. Ovakva funkcija MPLS-a je naročito važna za kompanije kojima je pristup poslovnim aplikacijama i VoIP sistemima od kritičnog značaja.

Korišćenje MPLS servisa adekvatne brzine, pruža velike mogućnosti upotrebe linka za Data komunikaciju i nesmetan rad on-line poslovnih aplikacija, Data traffic, internu i eksternu glasovnu komunikaciju (VoIP), Video Conferencing, Video Surveillance (Video nadzor)... Takođe, jedna od osnovnih karakteristika servisa je i skalabilnost tj. mogućnost priključenja raznih tipova uređaja za elektronsku obradu podataka.

 

Prednosti VPN MPLS:

  • Najviši stepen zaštite podataka bez dodatne opreme
  • Bez agregacije – maksimalno iskorišćenje brzine linka
  • Mogućnost potpunog izmeštanja saobraćaja sa Ineterneta
  • Korišćenje privatnih IP adresa i dinamičko rutiranje
  • Potpuna fleksibilnost linka bez obzira na tip aplikacije
  • Automatsko prijavljivanje novih lokacija
  • Automatska promena parametara mrežne opreme na svim lokacijama - lako održavanje
  • Kompatibilnost sa drugim sistemima prenosa
  • Mogućnost deljenja linka na Data/MPLS i Internet saobraćaj
  • Najniža cena za najviši stepen kvaliteta i sigurnost

© 2017 Yunet International. All rights reserved.